سفارش انجام پروژه و پايان نامه ارشد و دكترا مهندسی مکانیک با قيمت مناسب

انجام تخصصی پروژه مکانیک توسط کارشناسان فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتي شریف با توجه به خواسته، زمان و میزان بودجه شما انجام ميشود. تنها کافیست درخواست انجام پروژه مکانیک سيالات خود را از طریق ثبت سفارش ما با در ارتباط بگذارید کارشناسان پس از بررسی اقدام به ارائه پیشنهاد فنی و مالی با توجه به خواسته های پروژه و پايان نامه شما می نمایند. لذا خواهشمند است درخواست انجام پروژه مکانیک خود را با جزييات كامل شامل پروپوزال و مقاله مرجع به صورت آنلاين از طريق واتساپ يا تلگرام بیان نمایید.

پشتیبانی ما برای سفارش انجام پروژه مهندسی مکانیک:

 • پشتیبانی 7 روزه هفته و 24 ساعته از طریق واتساپ با كارشناس ارشد انجام پروژه مکانیک
 • امكان ارائه گزارش روند شبیه سازی پروژه مکانیک و راهنمایی روند مدلسازی شبكه  محاسباتي و شبیه سازی
 • امكان ارائه كلیه مستندات پروژه شامل فایل های شبكه محاسباتی و فایل های كیس و دیتای پروژه مکانیک

زيرمجموعه هاي تخصصي انجام پروژه مهندسی مکانیک در مركز دینامیك سیالات محاسباتی شریف:

 • انجام پروژه مهندسی مکانیک (مکاترونیک)
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک (مهندسی دریا)
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک (سازه بدنه خودرو)
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک ( مهندسی هسته ای)
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک (سیالات-تبدیل انرژی)
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک (دینامیک و ارتعاشات)
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک (جامدات -طراحی کاربردی)
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک (سیستم های انرژی و محیط زیست)
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک (مهندسی پزشکی-گرایش بیومکانیک)

نرم افزار های تخصصی انجام پروژه مهندسی مکانیک در مركز دینامیك سیالات محاسباتی شریف:

 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با CFX
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با Lingo
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با CFturbo
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با XFLOW
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با کتیا Catia
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با WinQSB
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با مايك MIKE
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با LS-DYNA
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با آكوا AQWA
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با متلب Matlab
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با ICEM CFD
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با کریر Carrier
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با فلوئنت Fluent
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با انسیس ANSYS
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با دفورم Deform
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با فرترن Fortran
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با grasshopper
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با لمپس LAMMPS
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با آباکوس Abaqus
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با ماكسرف Maxsurf
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با مولد فلو Moldflow
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با کامسول COMSOL
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با ANSYS Maxwell
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با فلوید فلو FluidFlow
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با اوپن فوم OpenFoam
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با سالیدورک Solidwork
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با Bentley multi frame
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با Numeca fine marine
 • انجام پروژه مهندسی مکانیک با انسیس ورکبنچ Workbench

موضوعات اساسی پروژه های انجام شده مهندسی مکانیک در مركز دینامیك سیالات محاسباتی شریف:

 • انجام پروژه در زمينه تنش
 • انجام پروژه در زمينه تهویه
 • انجام پروژه در زمينه تحلیل کمانش
 • انجام پروژه با نرم افزارهای تحلیلی
 • انجام پروژه های مهندسی مکانیک جامدات
 • انجام پروژه های مهندسی مکانیک سیالات
 • انجام پروژه در زمينه طراحی و تحلیل سازه
 • انجام پروژه در زمينه مطبوع تبرید (چگالش)
 • انجام پروژه در زمينه سیالات ، ترمودینامیک
 • انجام پروژه در زمينه کامپوزیت و مواد مرکب
 • انجام پروژه در زمينه بررسی و تحلیل رفتار رشد ترک
 • انجام پروژه در زمينه صنایع خودرو مبدل های حرارتی
 • انجام پروژه کارشناسی ارشد و دکتری بوسیله نرم‌افزارهای پرکاربرد
 • انجام پروژه در مورد مباحث شکل دهی فلزات ( فورجینگ , کشش عمیق , نورد , اکستروژن , کشش صفحات )

تعدادي از عناوین نمونه پروژه ها و پايان نامه های مهندسی مکانیک انجام شده با نرم افزار هاي مختلف مهندسي در مركز دینامیك سیالات محاسباتی شریف طي دهه گذشته :

 • شبیه سازی فرایند تشکیل حباب با نرم افزار انسیس فلوئنت
 • شبیه‌سازی عددی بررسی رفتار هیدرودینامیکی سفره ماهی  با فلوئنت
 • تحلیل عددی و بهینه سازی سامانه رانش واترجت با نرم افزار FLUENT
 • مطالعه عددی تاثیر سطح آزاد بر حرکت زیر سطحی ها با نرم افزار فلوئنت
 • شبیه سازی عددی جا به جایی فازهای سیال در محیط های متخلخل  با فلوئنت
 • مدل سازی عددی بررسی رفتار قطرات پراکنده در جریان گاز به کمک CFD
 • مدل سازی و طراحی بهینه نیروگاه دودکش خورشیدی با نرم افزار FLUENT
 • شبیه سازی هیدرودینامیکی ستون حباب کار  با نرم افزار ANSYS FLUENT
 • شبیه سازی جریان در سیستم های ریزسیال میکروفلویدیک با نرم افزار فلوئنت
 • تحلیل عددی بهبود عملکرد سیکل تبرید ترکیبی اجکتوری و تراکمی بخار با فلوئنت
 • مدل سازی انتقال جرم هنگام تشکیل و شکست جت با نرم افزار ANSYS FLUENT
 • شبیه‌سازی و تحلیل (عددی) مبدل حرارتی لوله حرارتی رادیاتور انجام شده با فلوئنت
 • پردازش موازی شبیه سازی جریان روی تیغه توربین ها با سرد کننده دمشی با فلوئنت
 • مدل سازی عددی جریان در داخل سیکلون گاز - مایع با نرم افزار ANSYS FLUENT
 • مدل سازی عددی برای انتخاب بهترین روش کاهش اثرات نشر گازهای سمی با فلوئنت
 • مدلسازی و حل عددی جریان دوفاز گاز - مایع تراکم پذیر در مجاری با سطح مقطع متغیر
 • شبیه سازی عددی راکتورهایی با هندسه استوانه های هم محور حاوی ذرات جامد با فلوئنت
 • شبیه سازی عددی بررسی عملکرد مبدل حرارتی میکروکانال جهت مایع سازی گاز طبیعی
 • شبیه‌سازی عددی رفتار غیر تعادلی سطوح بین فازی در شرایط دینامیکی انجام شده با فلوئنت
 • مطالعه عددی جریان سیال تراکم پذیر همراه با انتقال حرارت در ناحیه ورودی لوله با فلوئنت
 • مدل سازی پدیده ریزش ثقلی در یک محیط متخلخل شکافدار با نرم افزار ANSYS FLUENT
 • شبیه سازی عددی فرایند استخراج زیستی فلزات در یک بیوراکتور ستونی حباب دار با فلوئنت
 • تحلیل عددی میدان جریان لزج تراکم پذیر آشفته حول اجسام دوبعدی باشبکه بی سازمان تطبیقی
 • شبیه سازی عددی در راکتور بستر ثابت برای فرایند حذف بیولوژیکی گوگرد از ترکیبات نفتی 
 • بررسی دینامیک پدیده های بین سطحی بر روی سطوح متحرک سیال با نرم افزار انسیس فلوئنت
 • مدل‌سازی طول عمر تبخیر قطره‌های مایع در فاز گاز با در نظر گرفتن تابع توزیع اندازه‌ی آن‌ها
 • مدل سازی عددی کاربرد نانوذرات در بهبود خواص گل حفاری پایه آبی به کمک CFD  با فلوئنت
 • شبیه سازی بررسی عملکرد پره توربین بادی با وجود زبری در سطح آن به کمک CFD  با فلوئنت
 • شبیه سازی عددی توربین ولز برای کاربرد تبدیل انرژی امواج کم دامنه‌ی سطح دریا به الکتریسیته
 • شبیه سازی عددی هیدرودینامیکی جت مایع - مایع خروجی از یک روزنه با نرم افزار انسیس فلوئنت
 • شبیه‌سازی عددی تحلیل افت فشار و انتقال حرارت در مبدل حرارتی با بفل مارپیچ انجام شده با فلوئنت
 • شبیه‌سازی تأثیر جریان بر میکروسیال در داربست‌های سه‌بعدی داخل بیوراکتور با نرم افزار FLUENT
 • شبیه سازی ترکیبی عددی جریان ناپایای چندفازی در سامانه های هیدروپنوماتیکی تحت فشار  با فلوئنت
 • مدل سازی عددی ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی پوسته و لوله با بفلهای مارپیچی به کمک CFD با فلوئنت
 • مدل سازی عددی بسترهای سیاله به روش ذرات منفرد و تعیین اثر فشار بر فرکانس برخورد ذرات با دیواره
 • حل عددی مستقیم انتقال حرارت و جریان سیال آرام در داخل یک کانال محیط متخلخل با نرم افزار FLUENT
 • شبیه سازی عددی سینتیک واکنش هیدروژناسیون NDMA به UDMH به کمک آنالیز دینامیک محاسباتی سیالات
 • مدل سازی  CFD لوله گردبادی به منظور بررسی جدایی انرژی در گازها به صورت خالص و مخلوط  با فلوئنت
 • شبیه سازی عددی محاسبه ضریب انتقال حرارت در یک مبدل پوسته و لوله ای با دسته لوله تابدار به کمک CFD
 • طراحی، ساخت و آزمایش توربین جریان محوری برای میکرونیروگاه های آبی هد پایین به کمک CFD  با فلوئنت
 • شبیه سازی عددی اثر شرایط عملیاتی در فرایند تراوش تبخیری برای آب زدایی مخلوطهای آزئوتروپ اتانول و آب
 • مدل سازی عددی ارائه مدلی برای پروفیل دمایی یک سیال غیرنیوتنی در داخل مخزن همزن دار با استفاده از CFD
 • پدیده های انتقال حین تشکیل قطره روی نازل: مدل سازی نیمه تجربی، شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
 • شبیه سازی عددی رخداد هم زمان آتش ها برای دو یا سه تانک مجاور توسط تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
 • شبیه سازی طراحی یک مبدل حرارتی هوا-مایع بهینه کمکی برای افزایش راندمان سیکل رانکین با نرم افزار انسیس فلوئنت
 • توسعه‌ی تجهیزات ترموآیرودینامیکی کمکی برای افزایش عملکرد سیستم خنک‌کن با درافت طبیعی در چرخه‌ی نیروگاهی
 • شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک حرکت میکروآبزیان و میکروشناگرها و شبیه‌سازی عددی حرکت میکروارگانیسم‌ها با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی انجام شده با فلوئنت
 • شبیه‌سازی عددی تعیین پارامترهای مناسب طراحی نازل و دیفیوزر جت پمپ سطحی برای انتقال نفت چاه کم فشار به کمک نفت چاه پرفشار

اعتبار سنجي نتايج انجام پروژه مهندسی مکانیک به صورت تخصصي انجام ميدهيم:

هر کس که مي خواهد به طور جدي از نرم افزار هاي شبيه سازي براي انجام پروژه مهندسی مکانیک استفاده کند، بايد بداند که اين روش نمي تواند جانشين آزمايش گردد ولي يک ابزار پرقدرت براي حل مسايل مختلف مهندسی مکانیک  است.


براي اعتبار سنجي پروژه هاي مهندسی مکانیک از راههاي زير استفاده ميكنيم:

 • آزمايش قبلي
 • مقايسه با داده هاي با کيفيت بالا
 • مقايسه بين حل تحليلي جريان هاي مشابه ولي ساده تر

منابع مربوط به اطلاعات مورد اخير را براي انجام پروژه مهندسی مکانیک از مراجع زير استفاده ميكنيم:

 • ژورنال ها معتبر ISI
 • مجله AIAA (مجله مکانيک سيالات و مجموعه مقالات کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک).
 • مجلات علمي ASME (انجمن مهندسي مکانيک آمريکا) به ويژه مجله مهندسي سيالات براي توربين گاز و قدرت و مجله انتقال حرارت.

تعرفه انجام پروژه مهندسی مکانیک

از آنجایی که انجام پروژه های مهندسی مکانیک با نرم افزارهای مختلف بوده و با توجه به نوع پروژه مکانیک (پروژه درسی،پروژه پایانی،پایان نامه و.. ) دارای جزئیات متفاوت و گسترده ای است، هزینه انجام پروژه با توجه به ویژگی های درخواستی شما متغیر خواهد بود. لذا درخواست شما براي انجام مهندسی مکانیک باید توسط کارشناسان  بررسی و تعیین هزینه شود.


مدت زمان پاسخگويي سفارش انجام پروژه مهندسی مکانیک

کلیه درخواست ها وسفارشات انجام پروژه مهندسی مکانیک در كمتراز از 1 ساعت پاسخ داده می شوند و حداکثر پس از 3 ساعت هزینه و شرايط انجام پروژه مهندسی مکانیک شما مشخص می گردد.


اطمينان از كيفيت انجام پروژه مهندسی مکانیک

تا دو روز بعد از ارسال نتايج انجام پروژه مهندسی مکانیک ضمانت (گارانتی) اصلاح و رفع مشکل خواهید داشت که در صورت وجود هرگونه ایراد یا اشکال مرتبط با سفارش شما، به صورت رایگان و در اسراع وقت اصلاح خواهند شد. 

نمونه تصاویر سفارش انجام پروژه و پايان نامه ارشد و دكترا مهندسی مکانیک با قيمت مناسب

برچسب ها : انجام پروژه مهندسی مکانیک انجام پروژه مکانیک پروژه مهندسی مکانیک آموزش انجام پروژه مهندسی مکانیک آموزش انجام پايان نامه مهندسی مکانیک انجام پايان نامه مکانیک

تا کنون نظرات ثبت نشده است
واتساپ تلگرام