انجام پروژه CFD | دینامیك سیالات محاسباتی شریف

انجام تخصصی پروژه CFD توسط کارشناسان فارغ التحصیل مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف با توجه به خواسته، زمان و میزان بودجه شما انجام میشود. لذا خواهشمند است درخواست سفارش انجام پروژه شبیه سازی (دینامیك سیالات محاسباتی) CFD خود را با جزییات كامل شامل پروپوزال و مقاله مرجع به صورت آنلاین از طریق واتساپ یا تلگرام بیان نمایید. کارشناسان پس از بررسی اقدام به ارائه پیشنهاد علمي با توجه به خواسته های پروژه و پایان نامه Computational fluid dynamics شما می نمایند.

پشتیبانی ما برای سفارش انجام شبیه سازی پروژه CFD:

 • پشتیبانی 7 روزه هفته و 24 ساعته از طریق واتساپ با كارشناس ارشد انجام پروژه  CFD

 • امكان ارائه كلیه مستندات پروژه شامل فایل های شبكه محاسباتی و فایل های كیس و دیتای CFD

 • امكان ارائه گزارش روند شبیه سازی پروژه و راهنمایی روند مدلسازی شبكه و شبیه سازی CFD


مشاوره انجام پایان نامه CFD در رشته های مختلف مهندسی:


نمونه زمینه های تخصصی پروژه های CFD (Computational fluid dynamics)  انجام شده در مركز دینامیك سیالات محاسباتی شریف در رشته های مختلف مهندسی طی دهه گذشته:

انجام پروژه شبیه سازی CFD در زمینه مهندسی مكانیك

 • شبیه سازی عددی پایداری موج شکن ها با استفاده از روش CFD

 • بهینه سازی کمپرسور محوری و شبیه سازی cfd در هندسه بهینه

 • شبیه‌سازی CFD سه بعدی تأثیر دیواره بر انتقال حرارت تک ذره چندپر

 • شبیه سازی عددی توپولوژی CFD و بهینه سازی شکلی به روش adjoint

 • شبیه سازی عددی محفظه احتراق توربین گاز v94.2 با استفاده از تحلیل CFD

 • شبیه سازی عددی جهت تعیین آنتروپی تولیدی آب شیرین کن خورشیدی لوله‌ای

 • شبیه سازی عددی بررسی موتور ضربه ای انفجاری و شبیه سازی عملکرد آن

 • بررسی و تحلیل نشر آلاینده ها در اطراف دودکش نیروگاهی با استفاده از تحلیل CFD

 • طراحی، مدلسازی و بررسی اثر پارامترهای مختلف در طر احی پره توربین بادی افقی

 • شبیه سازی عددی توسعه یک الگوریتم طراحی شکل حلزونی برای پمپهای گریز از مرکز

 • مدلسازی جریان محوری چند طبقه با استفاده از تحلیل مقدماتی و روش های محاسباتی نین

 • مدل سازی و شبیه سازی گشتاور و دور خروجی از مبدل گشتاور با استفاده از تحلیل CFD

 • شبیه سازی عددی جریان دو فاز گاز-جامد در رژیم جریان لغزشی با استفاده از تحلیل CFD

 • شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی موتوردیزل با رویکرد دوگانه سوزی گاز طبیعی/ دیزل

 • بررسی عددی جریان دوفاز بخار آب در مرحله های پایانی توربین بخار با استفاده از تحلیل CFD

 • شبیه سازی و بررسی تاثیر اختلاف فاز در تحریک میکروپمپ‌های بدون شیر با استفاده از تحلیل CFD

 • شبیه سازی عددی بررسی و محاسبه خنک کاری یک مرکز پردازش اطلاعات با استفاده از تحلیل CFD

 • بررسی عددی جوشش جریانی مادون سرد داخل یک کانال با گرمایش نقطه ای با استفاده از تحلیل CFD

 • شبیه سازی سه بعدی توربوشارژر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و بررسی انتقال حرارت در آن

 • پیش بینی و تحلیل جریان در کمپرسورهای محوری چند مرحله ای به کمک یک الگوریتم محاسباتی ترکیبی

 • توسعه یک روش ترکیبی مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل انتقال حرارت جابجایی در مسائل مهندسی

 • بررسی و مدلسازی سینتیک احتراق در کوره مطالعه موردی بررسی و مدلسازی سینتیک رفرمینگ دی متیل اتر و پروپان

 • شبیه سازی عددی بررسی پارامترهای طراحییک توربین جریان شعاعی جهت تامین نیازهاییک سیکلORC به روش عددی

 • شبیه سازی عددی گرمایش غیرفعال اتاق نگهبانی با روش دودکش خورشیدی وتاثیر به کارگیری مواد تغییر فاز دهنده در این روش

 • بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد آرام بین دو استوانه افقی غیر هم مرکز با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

 • بررسی عددی اثر تراکم‌پذیری جریان روغن بر مشخصات هیدرو دینامیکی یاتاقانهای ژورنال با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

 • بررسی لایه مرزی سرعت و حرارتی و تغییرات آنتروپی و قابلیت کاردهی یک صفحه نوسان کننده در سیال با استفاده از روش تحلیلی نرم افزار ANSYS و CFD


انجام پروژه شبیه سازی  CFD در زمینه مهندسی هوافضا

 • مدلسازی UAV بال ثابت برای شبیه سازی جامع با استفاده از تحلیل CFD

 • شبیه سازی عددی تعیین ضریب درگ خودرو سمند با استفاده از نرم‌افزارهای CFD

 • شبیه سازی تعیین ضرایب فشار باد بر روی برج خنک کننده با انحنای متفاوت به روش CFD

 • شبیه سازی عددی محاسبه ی ضرایب ایرودینامیکی یک موشک نمونه با استفاده از تحلیل CFD

 • شبیه سازی عددی بررسی راههای کاهش پسای انتهای بدنه یک هواپیمای ترابری تاکتیکی بر اساس تحلیلهای cfd

 • بررسی آیرودینامیکی تاثیر شکل سازه های بلند مرتبه تحت اثر نیروی باد با استفاده از شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی


انجام پروژه شبیه سازی  CFD در زمینه مهندسی شیمی

 • شبیه سازی و پیش بینی سایش و خوردگی در جریان دوفازی درون لوله

 • تحلیل CFD علل تخریب تیوبصهای WHB کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد

 • شبیه سازی عددی تغییر قطر ذره در بسترهای سیال داغ با استفاده از تحلیل CFD

 • شبیه سازی عددی بررسی انتقال حرارت تابشی درپیل سوختی اکسید جامد لوله ای

 • شبیه‌سازی عددی نشست ذرات در یک فرآیند پوشش‌دهی ترموفورسیس با استفاده از CFD

 • شبیه‌سازی سلول کک‌سازی و مقایسه آن با اطلاعات میدانی جهت اعتبار سنجی شبیه‌سازی

 • تحلیل عددی و بهبود پارامترهای پدیده های انتقال در آب شیرین کن تقطیر غشایی شکاف هوا

 • مدل سازی شبیه سازی فرایندهای الکتروشیمیایی باتری های لیتیوم یون با استفاده از تحلیل CFD

 • مدل سازی دو بعدی و دو فاز پیل سوختی غشا پلیمری به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

 • شبیه سازی عددی یک هیدروسیکلون برای جداسازی ناخالصی های بیودیزل و بهینه سازی عملکرد آن

 • شبیه سازی استانداردسازی جداکننده هوایی دینامیکی کارخانه گندله سازی در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

 • شبیه سازی آنالیز تعادلی و بیشینه سازی تولید در واکنش های تولید هیدروژن بر اساس ریفورمینگ گاز طبیعی

 • مدل‌سازی عملکرد تیکنرهای باطله کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

 • شبیه سازی عددی بررسی جت شورآب خروجی از واحدهای آب‌شیرین‌سازی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

 • شبیه‌سازی عددی توزیع دما و ابعاد حوضچه مذاب در حین جوشکاری لیزر آلیاژ تیتانیوم گرید 5 با ضخامت های مختلف


انجام پروژه شبیه سازی  CFD در زمینه مهندسی عمران

 • مدل‌سازی جریان حاصل از شکست سد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

 • شبیه‌سازی جریان روی موج‌شکن توده سنگی به منظور بررسی روگذری جریان با استفاده از CFD

 • شبیه سازی عددی جریان سیال غیرنیوتنی وابسته به زمان در حوضچه های رسوب گذار حاوی لجن فعال

 • استفاده از روش حجم محدود جهت مدل‌سازی سه‌بعدی اختلاط مصنوعی در مخازن سدها با لایه‌بندی حرارتی

 • شبیه سازی عددی بررسی سدهای زیرزمینی و حل یک مدل نمونه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

 • مدل‌سازی سه بعدی جریان و شوری در کانال‌های روباز مرکب با پوشش گیاهی در سیلاب‌دشت با استفاده از CFD

 • مدلسازی عددی و طراحی بهینه ورودی حوضچه های ته نشینی اولیه در تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از CFD


انجام پروژه شبیه سازی CFD در زمینه مهندسی معماری

 • شبیه سازی طراحی سازه های فضاکار در برابر بار باد با روش CFD

 • شبیه سازی عددی طراحی سازه های فضاکار در برابر بار باد با روش CFD

 • شبیه سازی CFD بررسی نحوه‌ی پخش ذرات در اتاق تمیز به وسیله‌ی نرم افزار Fluent

 • استانداردسازی جداکننده هوایی دینامیکی کارخانه گندله سازی در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

 • شبیه سازی عددی بررسی اثر بازشوها بر رفتار گنبدها تحت اثر باد به وسیله تونل باد محاسباتی

 • شبیه سازی عددی طراحی سیستم تهویه خط 2 مترو مشهد با استفاده از مدل دینامیک سیالات محاسباتی

 • شبیه سازی اولویت بندی نجات پرسنل در مواقع حادثه در معادن زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی CFD

 • شبیه سازی عددی اولویت بندی نجات پرسنل در مواقع حادثه در معادن زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی CFD

 • شببیه سازی جریان باد بین ساختمان های بلند با فواصل و ابعاد مختلف توسط تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی

 • شبیه‌سازی عددی جریان آشفته هوا اطراف ساختمان‌ها به منظور پیش‌بینی نحوة انتشار ذرات آلاینده در محیطهای شهری با روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

 • شبیه سازی مدل سازی تهویه کارگاه استخراج و تونل های جانبی معادن زغال سنگ زیرزمینی به روش جبهه کار طولانی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)


انجام پروژه شبیه سازی CFD در زمینه مهندسی پزشكی

 • شبیه سازی عددی CFD در زمینه شبیه سازی تجهیزات پزشكی و درمانی

 • شبیه سازی عددی جریان خون در دوشاخگی کاروتید با استفاده از مدل‌سازی CFD

 • شبیه سازی عددی جریان خون در تنگ‌شدگی شریان کلیوی با استفاده از مدل‌سازی CFD

 • شبیه سازی CFD جریانهای سیالات بیولوژیکی و جریان خون در رگ تحت شرایط مختلف

 • شبیه سازی CFD جریان هوا و تبادل گازهای تنفسی در واحد تبادل گاز ریه انسان با فلوئنت

 • شبیه سازی عددی CFD جریان و رسوب ذرات چربی در عروق کرونر با نرم افزار ANSYS FLUENT


اعتبار سنجی نتایج انجام شبیه سازی پروژه دینامیك سیالات محاسباتی CFD به صورت تخصصی توسط ما انجام میشود:

هر کس که می خواهد به طور جدی از دینامیك سیالات محاسباتی CFD استفاده کند، باید بداند که این روش نمی تواند جانشین آزمایش گردد ولی  Computational fluid dynamics یک ابزار پرقدرت برای حل مسایل مختلف است. تشخیص اعتبار مدل های شبیه سازی فیزیکی و شیمیایی به پیچیدگی و دقت برنامه دینامیك سیالات محاسباتی CFD دارد و یا دقت نتایج نهایی آن جز با مقایسه با نتایج عملی، غیر ممکن می باشد


برای اعتبار سنجی نتایج شبیه سازی پروژه دینامیك سیالات محاسباتی CFD به این صورت عمل میكنیم:

 • مقایسه نتایج شبیه سازی عددی CFD با آزمایش قبلی

 • مقایسه بین حل تحلیلی جریان های مشابه ولی ساده تر

 • مقایسه نتایج شبیه سازی CFD با داده های با کیفیت بالا


منابع مربوط به اطلاعات برای مقایسه نتایج شبیه سازی عددی دینامیك سیالات محاسباتی CFD با آزمایش قبلی را از مراجع زیر دریافت میكنیم:

 • ژورنال ها معتبر ISI  در زمینه Computational fluid dynamics

 • مجله AIAA (مجله مکانیک سیالات و مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک).

 • مجلات علمی ASME (انجمن مهندسی مکانیک آمریکا) به ویژه مجله مهندسی سیالات برای توربین گاز و قدرت و مجله انتقال حرارت.


تعرفه انجام پروژه CFD

از آنجایی که انجام پروژه های مهندسی با نرم افزارهای مختلف بوده و با توجه به نوع پروژه CFD (پروژه درسی،پروژه پایانی،پایان نامه ، كسرخدمت ، بنیاد نخبگان و.. ) دارای جزئیات، خواسته های متفاوت و گسترده ای است، بنابراین هزینه انجام پروژه با توجه به ویژگی های درخواستی شما متغیر خواهد بود. لذا ابتدا باید توسط کارشناسان پروژه بررسی و تعیین هزینه شود. لذا خواهشمند است درخواست سفارش انجام پروژه شبیه سازی CFD خود را با جزییات كامل شامل پروپوزال و مقاله مرجع و اطلاعات هندسه ودامنه محاسباتی به صورت آنلاین از طریق واتساپ یا تلگرام بیان نمایید.


مدت زمان پاسخگویی سفارشات انجام پروژه دینامیك سیالات محاسباتی CFD

کلیه درخواست ها وسفارشات انجام پروژه CFD كه به صورت آنلاین از طریق واتساپ یا تلگرام  ارسال میشود در كمتراز از 1 ساعت پاسخ داده می شوند و حداکثر پس از 6 ساعت هزینه و شرایط انجام پروژه CFD شما مشخص می گردد.


اطمینان از كیفیت انجام پروژه دینامیك سیالات محاسباتی CFD

تا دو روز بعد از انجام پروژه CFD ضمانت (گارانتی) اصلاح و رفع مشکل خواهید داشت که در صورت وجود هرگونه ایراد یا اشکال مرتبط با سفارش شما، به صورت رایگان و در اسراع وقت اصلاح خواهند شد.

 

نمونه تصاویر انجام پروژه CFD | دینامیك سیالات محاسباتی شریف

ویدئوهای انجام پروژه CFD | دینامیك سیالات محاسباتی شریف

انجام شبيه سازي CFD استال ايرفويل با نرم افزار انسيس فلوئنت

دانلود رایگان فایلهای آموزشی انجام پروژه CFD | دینامیك سیالات محاسباتی شریف

برچسب ها : انجام پروژه CFD پروژه CFD CFD دینامیک سیالات محاسباتی شبيه سازي سيالات انجام شبيه سازي سيالات

0
 مهیار زارعی
سلام. پروژه ای چند سال پیش برام انجام داده بودید. میخواستم ازش مقاله بدم. امکانش هست؟
 مدیر سایت
سلام بله لطفا از طريق واتساپ چزييات ارسال بفرماييد
0
 زهرا معصومی
سلام خسته نباشید. پروژه CFD داشتم که باید یک مقاله را اعتبارسنجی کنم. چطور براتون ارسال کنم؟
 مدیر سایت
سلام. لطفا فايل مقاله و توضيحات تكميلي را از طريق واتساپ يا تلگرام ارسال بفرماييد
0
 قربانی
سلام آقای مهندس. شما شبیه سازی CFD برای ارائه مقاله Q1 هم انجام میدهید؟
 مدیر سایت
سلام بله. البته بايد كار شبيه سازي درحد مقاله q1 باشه تا بتونيم براي ژورنال در اين سطح ارسال كنيد. لطفا براي مكاتبات بيشتر از طريق واتساپ در ارتباط باشيد
واتساپ تلگرام